Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xét chọn 2 dự án KH&CN đưa vào thực hiện trong năm 2023

2 dự án vừa được Hội đồng tư vấn Khoa học & Công nghệ huyện Vĩnh Linh thống nhất lựa chọn đưa vào thực hiện trong năm 2023, gồm: “Ứng dụng công nghệ tưới nước theo phương pháp tưới phun sương trong trồng và chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn khóm 4, thị trấn Bến Quan” và “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bò thịt bằng hình thức nuôi nhốt tại thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam”.

Dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nước theo phương pháp tưới phun sương trong trồng và chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn khóm 4, thị trấn Bến Quan” do ông Lê Văn Minh ở khóm 4, thị trấn Bến Quan làm chủ. Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng vườn trồng thâm canh tập trung cây ăn quả mang lại hiệu quả năng suất, chất lượng, giải quyết việc làm, tạo nguồn sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường.

Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bò thịt bằng hình thức nuôi nhốt tại thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh” do hộ Trần Hoài An ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam làm chủ. Mục tiêu của dự án nhằm ứng dụng công nghệ vi sinh trong việc chế biến thức ăn vi sinh để hướng đến việc chăn nuôi theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc kháng sinh, thuốc tăng trọng ...

Với tính hiệu quả và khả năng nhân rộng của cả 2 mô hình, Hội đồng tư vấn Khoa học & Công nghệ huyện Vĩnh Linh đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh ra quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện năm 2023.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan