Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đầu tư công nghệ sản xuất và chế biến sâu sản phẩm đậu xanh trị giá trên 8,4 tỷ đồng

Thực hiện Dự án thành phần Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định về việc Đầu tư công nghệ sản xuất và chế biến sâu sản phẩm đậu xanh tằm Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh với tổng kinh phí trên 8,4 tỷ đồng.

Dự án này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục phục vụ sản xuất và chế biến sâu sản phẩm đậu xanh tằm Vĩnh Giang, bao gồm:  Hệ thống tưới, nhà xưởng, điện, đường giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, thiết bị, giống và phân bón.

Từ loại cây trồng cạn được lựa chọn đưa vào thí điểm canh tác nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đến sản xuất thành công cây đậu xanh tằm giống địa phương, đậu xanh Vĩnh Giang đã trở thành một trong những sản phẩm nông sản chủ lực, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể.

Năm 2021, đậu xanh Vĩnh Giang đã được các cơ quan chức năng thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 sao.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan