Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển cây ăn trái trở thành thế mạnh

Được xác định là một trong những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã chủ trương mở rộng diện tích đối với vùng có lợi thế về trồng cây ăn quả và tập trung phát triển thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị.

Hiện nay huyện Vĩnh Linh đã quy hoạch được vùng trồng cây ăn quả khoảng 300ha, tập trung chủ yếu ở các xã Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thủy và thị trấn Bến Quan. Các loại cây được đưa vào sản xuất là giống cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao như: Sầu riêng Thái Lan, Mít Thái, Bơ 034, Bưởi da xanh, Thanh Long ruột đỏ….

Đặc biệt, chú trọng khuyến khích người dân canh tác theo các mô hình sạch, chuẩn VietGap nhằm nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cây ăn quả. Hiện có 12ha bưởi da xanh, Thanh long ruột đỏ ở xã Vĩnh Thủy; 5ha dưa hấu ở xã Vĩnh Tú; 0,5ha dưa lưới hữu cơ ở xã Kim Thạch được chứng nhận VietGap.

Phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với diện tích 500 ha. Trong đó, vùng phía Tây huyện 300 ha; phía Đông huyện 200 ha với mục tiêu vừa cung cấp cho nhà máy và xuất khẩu.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan