Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 06/4/2023 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan