Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địabànhuyệnnăm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: Của UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024

THÔNG BÁO: Điều chỉnh phân bổ số người làm việc năm 2024 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Công nhận Trường Mầm non công lập xã Vĩnh Khê đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

CÔNG VĂN: V/v bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

CÔNG VĂN: V/v tổ chức sản xuất khai thác hải sản vụ cá Bắc; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm và rời cảng đi khai thác

KẾ HOẠCH: Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2024 (tại phiên đấu giá ngày 27/01/2024)

KẾ HOẠCH: Triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh năm 2024

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »