Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý

THÔNG BÁO: Kết quả đánh giá, xếp loại TCCSĐ năm 2023

THÔNG BÁO: Công bố, công khai về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và biên chế hội năm 2024 của các cơ quan, đơn vị

CÔNG VĂN: Về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, phát triển chăn nuôi bền vững

CÔNG VĂN: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc huyện

ĐỀ CƯƠNG: Tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ giới Tây Nam của của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến tháng chế độ diệt chủng

NGHỊ QUYẾT: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thu chi ngân sách địa phương năm 2024

NGHỊ QUYẾT: Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »