Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tổng kết công tác xây dựng cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XDCS năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo XDCS huyện, Trưởng Ban XDCS các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo XDCS huyện đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 102/2006/TT-BQP ngày 31/5/2006 của Bộ Quốc phòng về "Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới".

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp tham mưu của các cấp, các ngành, công tác XDCS đã được triển khai và thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt; tình hình kinh tế, xã hội phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng được nâng cao.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Khơi dậy khát vọng - Tranh thủ thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”, Ban Chỉ đạo XDCS huyện Vĩnh Linh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; "thế trận lòng dân vững chắc"; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của các cấp, các ngành địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vân Anh

Bài viết liên quan