Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

Ngày 12/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Đến dự có đồng chí Trần Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Đảng bộ huyện đã chọn chủ đề năm là “Khơi dậy khát vọng- Tranh thủ thời cơ- Đẩy mạnh tăng trưởng” nhằm tạo sự phát triển trong thời gian tới.

UBND huyện Vĩnh Linh đã đề ra mục tiêu đạt được trong năm 2023 là huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cao điểm chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024) để khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và tranh thủ mọi nguồn lực nhằm phục hồi kinh tế, phát triển nhanh và bền vững.

Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển KHCN; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống; giữ vững QP-AN, bảo đảm TTATXH, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14- 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 59- 60 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 2.500 tỷ - 2.600 tỷ đồng. Huyện cơ bản đạt 9/9 tiêu chí NTM, tăng 1- 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Vĩnh Khê đạt 19 tiêu chí; tạo việc làm mới cho 2.000- 2.200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,5- 1%; người dân tham gia BHYT 97,5%; giữ vững tỷ lệ độ che phủ rừng 52%...

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong từng đơn vị, địa phương, đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh.

Tại hội nghị, UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão 2023.

PV

Bài viết liên quan