Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Linh được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” với tổng điểm 293,26. Nếu xét về tổng điểm, huyện Vĩnh Linh xếp thứ 6/10 địa phương.

UBND huyện Vĩnh Linh là 1 trong 9 địa phương được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2022. UBND huyện Đakrông xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

PV

Bài viết liên quan