Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 5/1/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ và ký cam kết trách nhiệm năm 2023.

Các địa phương, đơn vị ký cam kết trách nhiệm năm 2023 với Bí thư Huyện ủy.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực vượt khó để thực hiện hiệu quả chủ đề “Thích ứng linh hoạt - Tập trung nguồn lực - Đổi mới và phát triển”. Trong đó nhiệm vụ xây dựng Đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là các nội dung cam kết của các cơ quan, đơn vị đối với BTV Huyện ủy. Đây là các nội dung có tính quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trên toàn địa bàn. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đạt và có phần tăng trưởng so với năm 2021 với 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. So với năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,07%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,3 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt chuẩn 7/9 tiêu chí nông thôn mới.

Tình hình chính trị, tư tưởng được giữ vững ổn định, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Năm 2022, qua kết quả phân tích chất lượng, Vĩnh Linh có 37 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCSĐ xếp loại yếu kém.

Với chủ đề “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”, năm 2023, huyện Vĩnh Linh phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo vững chắc QP-AN trong tình hình mới. Đặc biệt triển khai hiệu quả Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Vĩnh Linh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội chính, phòng chống tham nhũng, dân vận.

Đồng chí Trần Nhật Quang- TUV, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các TCCSĐ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó BT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2018- 2022).

Đồng chí Thái Văn Thành- Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2018- 2022).

Đồng chí Vũ Văn Phong- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch UBMT huyện trao Giấy khen cho 4 đơn vị đạt tiêu chí mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2022.

Tại hội nghị, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2023 với Bí thư Huyện ủy; khen thưởng cho tổ chức Đảng và Đảng viên đạt được nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

Nguyên Đồng- Hoàng An

Bài viết liên quan