Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 26/12/2022, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch huyện Vĩnh Linh (BCĐ 35 cấp huyện) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Trần Nhật Quang- TUV, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 cấp huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Toàn huyện tổ chức cho trên 15.600 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Chuyên đề 2022 gắn với Nghị quyết Trung ương 4- khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

BCĐ 35 và Tổ thư ký cấp huyện tăng cường theo dõi, phát hiện, phối hợp tham mưu xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Trong năm, BCĐ 35 cấp huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành vận động, yêu cầu gỡ bỏ 10 bài viết, bình luận trái chiều, sai sự thật, thiếu tính xây dựng trên một số tài khoản Facebook cá nhân; đề nghị gỡ bỏ nhiều chia sẻ thông tin, video clip có nội dung xấu trên mạng xã hội. Các thành viên BCĐ, Tổ thư ký có trên 240 bình luận đấu tranh phản bác trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, BCĐ 35 cấp huyện tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, mặt trận và ban ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác định hướng, quản lý cán bộ,đảng viên, đoàn viên, hội viên về sử dụng mạng xã hội nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện trên một lĩnh vực có nhiều khó khăn, phức tạp; đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư yêu cầu trong thời gian tới BCĐ 35 cấp huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn cần nhận diện đầy đủ, cụ thể các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị liên quan cần phát huy vai trò, định hướng dư luận về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; coi trọng công tác đấu tranh, giáo dục các đối tượng có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng; chủ động, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai trái trên mạng xã hội, gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

PV

Bài viết liên quan