Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Lâm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 29/12/2022, xã Vĩnh Lâm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh.

Nữa nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Lâm lần thứ XXV đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực đột phá được thực hiện đồng bộ, nền nếp. Cơ sở vật chất, hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, diện mạo nông thôn không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2020, đạt 74,3% so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 2021 - 2025 chỉ còn 1,34%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến cuối năm 2021 là 9,5 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Đảng bộ 3 năm liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Vĩnh Lâm đã thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong nữa nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện và các kiến nghị, đề xuất của đảng viên. Từ đó nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Vĩnh Lâm hướng đến mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan