Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh phát động thi đua 20 tháng cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 25/8 (1954- 2024)

Ngày 9/1/2023, huyện Vĩnh Linh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua 20 tháng cao điểm hướng tới 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024); tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Tham dự về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Đào Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Quang Chiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Linh có các đồng chí: Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện, Vũ Văn Phong- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cùng lãnh đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Các khối thi đua huyện Vĩnh Linh ký cam kết.

Tại lễ phát động, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện đã ôn lại lịch sử truyền thống Vĩnh Linh trong gần 70 năm qua. Theo đó, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đã lấy Vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời trong hai năm để chuẩn bị Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc. Ngày 25/8/1954, đại diện quân đội Pháp đã buộc phải ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc Vĩ tuyến 17 cho phái đoàn Việt Nam. Đây là mốc lịch sử đánh dấu thời điểm huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được giải phóng và ngày này được lấy làm ngày truyền thống Vĩnh Linh.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, quân và dân Vĩnh Linh chung tay xây dựng quê hương từ hoang tàn, đổ nát. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, trong những năm qua, huyện Vĩnh Linh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm theo giá so sánh đạt từ 15% trở lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm dần tỉ trọng ngành nông - lâm nghiệp và thuỷ sản trong tổng giá trị sản xuất. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2.954,5 tỉ đồng, bình quân tăng 7,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; Giáo dục đào đạo đổi mới căn bản và toàn diện. Sự nghiệp y tế, dân số, gia đình và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết to lớn. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn NTM , huyện đạt chuẩn 7/9 tiêu chí NTM. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, CNCVC-NLĐ, LLVT và Nhân dân lập thành tích cao nhất chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh bắt đầu từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024 với chủ đề xuyên suốt được xác định là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống mảnh đất, con người Vĩnh Linh anh hùng, những thành tựu trong 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân để khơi dậy khát vọng đổi mới nhằm xây dựng quê hương Vĩnh Linh ngày càng phát triển. Phát động phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên nêu gương người tốt việc nhằm tạo sức mạnh lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội để cán bộ và nhân dân học tập, noi theo.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Vĩnh Linh trao Cờ thi đua cho xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tú.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Linh đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong năm 2022 mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng huyện Vĩnh Linh vẫn đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu đề ra. Đồng chí khẳng định những thành tựu mà huyện Vĩnh Linh đạt được là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Vĩnh Linh giữ gìn và hun đúc, không ngừng củng cố và phát huy qua các thời kỳ cách mạng. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Linh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua lập thành tích cao nhất hướng tới chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Trong đó chú trọng triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại Đảng các cấp, nhất là thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025.  Huy động mọi nguồn lực trong xã hội, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM theo đúng lộ trình. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, tạo động lực và sức sống nội sinh nhằm xây dựng Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

3 ảnh trên: Lãnh đạo huyện trao danh hiệu Chiến sỹ TĐCS năm 2022 cho các cá nhân.

Nhân dịp này, huyện Vĩnh Linh tổ chức ký cam kết thi đua chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm, triển khai nhiệm vụ năm 2023; biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Nguyên Đồng- Hoàng An

Bài viết liên quan