Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Linh sơ kết giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 11/01/2023, Đảng ủy Công an huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Nhật Quang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Thái Văn Thành- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ Công an huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và Nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các các nhiệm vụ, giải pháp về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, cơ bản đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được đảm bảo vững chắc, đã chủ động nắm chắc toàn diện tình hình, phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra đột biến, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, cháy nổ; bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để kẻ địch phá hoại. Đảm bảo ổn định an ninh nông thôn tại các địa bàn phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện đặc biệt là liên quan đến giải phóng mặt bằng. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều và các đối tượng chính trị không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phá hoại gây phức tạp về an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh, đã có nhiều mô hình, chuyên đề được xây dựng và hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng ủy Công an huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và nhận định: tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, những bất ổn; tình hình thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình an ninh, trật tự trong nước và trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng tăng cường hoạt động phá hoại, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn có chiều hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới. Những tình hình trên có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an huyện.

Từ đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Công an huyện cần tập trung nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tư trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và lễ hội diễn ra trên địa bàn. Chủ động nắm chắc toàn diện tình hình an ninh, trật tự các địa bàn GPMB, tham mưu phòng ngừa không để phát sinh tình hình phức tạp. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tập trung triệt phá các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, không để hình thành các tụ điểm về tệ nạn xã hội; đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm về ma túy, kinh tế, môi trường; kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Tại hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy và người đứng đầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ với Đảng ủy, BCH Công an huyện Vĩnh Linh.

Nguồn Công an huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan