Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 13/1/2023, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp Hội ND huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật toàn Hội có 5.349 hộ nông dân đạt SXKD giỏi các cấp. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tăng trên 3,1 tỷ đồng; thực hiện phong trào xây dựng NTM 16/18 cơ sở Hội có các tuyến đường tự quản, 100% hội hội viên đạt GĐVH, nông dân toàn huyện đa tham gia đóng góp ngày công, đối ứng, hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở; trong năm hội đã giới thiệu 32 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và có 19 hội viên được kết nạp vào tổ chức Đảng CSVN; thành lập 1 Chi hội và 1 HTX mới…

Cùng với đó các phong trào thi đua, CVĐ do Hội và UBMTTQVN các cấp phát động đều được nông dân hưởng ứng tích cực, nhiệm vụ tham gia giám sát và phản biện, tham gia xây dựng Đảng , chính quyền và khối đại đoàn kết cùng nhiệm vụ bảo đảm QPAN ngày càng đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt, với những hoạt động tích cực Hội ND huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào ND giai đoạn 2017-2021.

Xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội ND các cấp tiến tới Đại hội ND việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới toàn diện, tuyên truyền, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình công tác. Vận động hội viên thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Trung ương Hội ND Việt Nam, Hội ND tỉnh, UBND huyện, Hội ND huyện đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào ND năm 2022.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan