Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh

Ngày 1/3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh. Đến dự có các đồng chí: Trần Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Thái Văn Thành- Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh và Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB huyện là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc UBND huyện Vĩnh Linh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Về tổ chức bộ máy, Ban QLDA, PTQĐ và CCN và DLB huyện Vĩnh Linh gồm có Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Số người làm việc của Ban trong tổng số người làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành nhấn mạnh vai trò, chức năng của Ban đảm nhận nhiều công việc, liên quan đến nhiều lĩnh vực của huyện. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DLB cần thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tăng cường mối đoàn kết, tích cực phối hợp với các ban ngành, địa phương, nổ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

PV- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan