Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhân lên niềm tự hào, cỗ vũ hành trình khát vọng

Năm mới 2024 đã đến, mỗi người dân đang hân hoan chào đón mùa xuân với biết bao niềm tin và hy vọng. Một năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường, vững bước vươn lên đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đây cũng chính là động lực, cỗ vũ tinh thần cho mỗi người dân trong hành trình khát vọng xây dựng và đổi mới quê hương.  

Phát huy tinh thần “càng khó khăn, càng nỗ lực, quyết tâm cao”, năm qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, tích cực thực hiện thành công chủ đề “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 15,1% - lần đầu tiên đạt kế hoạch năm, cao hơn 3,4% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.673 tỷ đồng - lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.500 tỷ, duy trì đà tăng liên tục và tăng 336 tỷ đồng so với năm 2022. Hoàn thành việc cụ thể hoá và có những chuyển biến tích cực trên 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Hoàn thành công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 trình UBND tỉnh phê duyệt. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình đề ra; đã có 6/15 bản đạt chuẩn NTM, 59 thôn đạt chuẩn NTM kiểm mẫu; cơ bản 14 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Toàn Đảng bộ thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc “tự soi”, nghiêm khắc “tự sửa” theo tinh thần các nghị quyết và kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tất cả đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.          

Thành tựu này không chỉ dừng lại ở những con số mà còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều bởi càng trong gian khó, cán bộ, Nhân dân toàn huyện càng nỗ lực vươn lên. Điều được lớn nhất đó là đã tạo ra thế và lực mới, luồng sinh khí mới kết tinh bằng “ý Đảng, lòng dân” làm điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong chặng đường mới.

Bước sang năm 2024 là năm bứt phá và tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Đây còn là năm diễn ra 2 sự kiện chính trị lớn của quê hương đó là tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024) và phấn đấu về đích huyện nông thôn mới. Để đạt được những mục tiêu, kết quả cao hơn, huyện đặt ra chủ đề “Phát huy truyền thống- Đẩy mạnh thi đua - Tăng tốc bứt phá”, kêu gọi toàn hệ thống chính trị và Nhân dân đoàn kết thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên, tận dụng thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bước ra từ những đau thương, mất mát của chiến tranh, quê hương Vĩnh Linh hôm nay đang ngày càng đổi mới và phát triển; vị thế, uy tín không ngừng được nâng cao, khẳng định khát vọng vươn lên bắt nhịp với sự phát triển chung của cả tỉnh, cả nước. Trong niềm vui xuân mới, những nỗ lực và thành quả đạt được như đang kể tiếp cho người nghe câu chuyện cổ tích về 'đất thép nở hoa'.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan