Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Gần 500 người tham gia Chương trình chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng

Ngày 5/11/2022, huyện Vĩnh Linh phát động hưởng ứng Chương trình chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng. Đây là đơn vị được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm. Ngay sau lễ phát động, gần 500 tình nguyện viên gồm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang; học sinh các trường học cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã sôi nổi tham gia.

Với thông điệp góp phần kết nối, đẩy mạnh tuyên truyền rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chăm lo, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin, trẻ mồ côi, người yếu thế, Chương trình chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng sẽ diễn ra từ ngày 5 - 20/11/2022.

Theo thể lệ, thời gian chạy 15 phút/1 km, cứ hoàn thành 1 km chạy bộ được đo lường thông qua ứng dụng UpRace, mỗi tình nguyện viên được tích điểm tương ứng 1.000 đồng. Dự kiến đến ngày kết thúc chương trình, tối thiểu 1 tình nguyện viên sẽ chạy bộ đạt 60 km.

Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ ủng hộ vào Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin” để triển khai các hoạt động thiết thực trợ giúp cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người yếu thế.

Nguyễn Trang- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan