Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khai giảng lớp truyền dạy dân ca Bình Trị Thiên tại xã Vĩnh Hòa

Ngày 13/3/2023, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh và UBND xã Vĩnh Hòa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy dân ca Bình Trị Thiên cho các hạt nhân nòng cốt của xã Vĩnh Hòa.

Tham gia lớp học có 25 học viên trên địa bàn xã. Lớp học diễn ra trong 2 tuần với các nội dung học là truyền dạy 23 làn điệu dân ca Bình Trị Thiên như: Lý ngựa ô, Lý chiều chiều, Lý mái nhì, Hò khoan, Hò hụi...

Qua lớp học nhằm góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của đời sống tinh thần để động viên, cổ vũ cán bộ và quần chúng nhân dân vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ ở địa phương.

Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan