Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

Ngày 25/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 cho thành viên BCĐ giảm nghèo, thành viên tổ giúp việc BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện; công chức Lao động- Thương binh và Xã hội, Trưởng xóm và Trưởng ban Mặt trận của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình định kỳ hằng năm và giai đoạn 2021- 2025; phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và mẫu biểu báo cáo. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của địa phương về quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình định kỳ hằng năm giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch của huyện, các xã tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo phải hoàn thành và có báo cáo chính thức lên BCĐ cấp huyện trước ngày 1/12/2023.  Phòng LĐ, TB&XH huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện và BCĐ cấp tỉnh trước ngày 5/12/2023.

Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm là cơ sở để huyện đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Từ đó có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng người dân vươn lên thoát nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Nga

Bài viết liên quan