Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ Hội Phụ nữ và Nông dân các cấp

Ngày 4/10/2023, Phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Linh phối hợp với Hội LHPN và Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ Hội Phụ nữ và Nông dân các cấp năm 2023.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: chủ trương, đường lối của Nhà nước về thực hiện Chương trình giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025; quy trình triển khai dự án, tiểu dự án và thành phần của Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; đa dạng sinh kế và phát triển các mô hình giảm nghèo; lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hằng năm...

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia s những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn công tác giảm nghèo.

Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần giúp các cán bộ Hội Phụ nữ và Nông dân các cấp ở huyện Vĩnh Linh nâng cao năng lực, phát huy vai trò của tổ chức Hội cơ sở trong tuyên truyền, vận động hội viện nắm rõ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cũng như giữ vững ANTT khu dân cư và tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phương Nga

Bài viết liên quan