Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

“Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”

Ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1/10 hàng năm làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày Quốc tế Người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991. Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như quá trình lão hóa và việc lạm dụng người cao tuổi. Đây cũng là ngày để ghi nhận những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội và là tâm điểm của Chương trình về người cao tuổi của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ người cao tuổi.

Năm 2023, Ngày Quốc tế Người cao tuổi có chủ đề: Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích” nhằm kêu gọi toàn thể gia đình, cộng đồng và xã hội hãy quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần và thể chất cho người cao tuổi, phát huy hết vai trò, vị trí của họ trong mọi lĩnh vực để họ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch hoạt động với mục đích nâng cao nhận thức của người dân; tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến các thôn, bản thuyết phục người cao tuổi và người thân trong gia đình thực hiện hành vi đúng đắn về phát huy vai trò người cao tuổi. Trong gia đình, người cao tuổi cần tuyên truyền, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách về Dân số và Phát triển nói riêng. Bản thân người cao tuổi cũng cần hiểu biết về các quyền lợi cho mình, hiểu được lợi ích của việc phòng chống bệnh tật liên quan đến tuổi già, chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: “Tuổi cao gương sáng”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; mô hình tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng thông qua Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”.

Chăm sóc người cao tuổi chính là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội và Nhà nước nhằm đáp ứng các nhu cầu của người cao tuổi, quan tâm giúp đỡ để người cao tuổi vượt qua những khó khăn, cải thiện được chất lượng cuộc sống từ đó phát huy hết vai trò và vị trí người cao tuổi với tinh thần “Tuổi già nhưng chí không già” trong mọi lĩnh vực, hoạt động, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Ngô Thị Tố Nga

Bài viết liên quan