Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2023

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và được tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm.

Xã Vĩnh Long ra quân thu gom rác thải.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, Chiến dịch đã tạo được sức lan toả, chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh...

Năm 2023, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” có chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Để hưởng ứng Chiến dịch này, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương, đơn vị phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch… Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe của con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng.

BBT

Bài viết liên quan