Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Các Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh phát huy hiệu lực, hiệu quả trong cuộc sống

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết của HĐND huyện nên Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó tạo đà bứt phá, động lực quan trọng để trong năm 2023, huyện Vĩnh Linh phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH với chủ đề “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Vĩnh Linh tập trung triển khai sâu rộng và thực hiện linh hoạt, sát đúng 6 Nghị quyết trọng tâm của HĐND huyện, bao gồm: Nghị quyết số 95 về xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 129 về phát triển KT - XH, xây dựng NTM 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 98 về phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 253 về phát triển ngành thương mại - du lịch giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 96 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực KT - XH giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 97 về hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ, công chức 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021 - 2025…

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, để hiện thực hóa Nghị quyết số 95 của HĐND huyện, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 11/11/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Linh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025. Đến cuối năm 2022, Vĩnh Linh huy động được khoảng 91 tỉ đồng cho xây dựng NTM. Toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn 7/9 tiêu chí NTM. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM cơ bản đạt lộ trình đề ra, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 55,3 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 909 tỉ đồng, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.337 tỉ đồng.

Đối với Nghị quyết số 129 của HĐND huyện, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Kế hoạch số 17 và số 39 về việc triển khai Đề án “Phát triển KT - XH, xây dựng NTM 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà năm 2022”. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở 3 xã đạt 34 triệu đồng/năm, tăng 25% so với năm 2020; tỉ lệ hộ nghèo bình quân giảm 23%; 100% hộ gia đình có điện phục vụ sinh hoạt; 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Phát triển ngành công nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được huyện Vĩnh Linh xác định là 2 lĩnh vực đột phá. Theo Nghị quyết số 98 và số 96 của HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư về lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư làm thủ tục thuê đất; phối hợp tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ, ưu tiên doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy trong cụm, khu công nghiệp, như: dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi KIDOS, với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỉ đồng; dự án Nhà máy chế biến sản xuất Cristobalite và sử dụng vật liệu Cristobalite, với tổng mức đầu tư khoảng 20.259 tỉ đồng... Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp có những tín hiệu tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.115 tỉ đồng, tăng 8,68% so với năm 2021. Ngành công nghiệp đã tạo việc làm mới cho trên 1.000 người; tỉ lệ lao động công nghiệp qua đào tạo đạt trên 90%. Tỉ lệ cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại, tiên tiến vào sản xuất, chế biến đạt 90%.

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh hỗ trợ 3 dự án nhân rộng: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản bằng hình thức nuôi nhốt tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp”; “Ứng dụng công nghệ tưới nước và tưới phân theo phương pháp tưới phun sương, tưới nhỏ giọt trong trồng, chăm sóc cây ăn quả ở thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm”; “Ứng dụng mô hình nuôi cá chình bông và trồng rau trong hệ thống Aquaponic trên địa bàn huyện Vĩnh Linh”.

Ưu tiên cấp vốn đối với các đề tài, dự án ứng dụng công nghệ vi sinh trong trồng trọt và chăn nuôi theo hướng hữu cơ organic; ứng dụng công nghệ sau thu hoạch vào các khâu bảo quản, sơ chế và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Toàn huyện có 6 đề án khoa học công nghệ được tỉnh cấp kinh phí trên 500 triệu đồng.

Để triển khai Nghị quyết số 97 của HĐND huyện, UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực KT - XH.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước đổi mới nội dung, chương trình theo hướng trang bị kiến thức tiêu chuẩn; kỹ năng tác nghiệp về văn hóa công sở và đạo đức công vụ; đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh bồi dưỡng cho gần 420 đại biểu HĐND cấp xã; hàng trăm cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở tham gia tập huấn nâng cao trình độ. Đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục được đào tạo đạt chuẩn theo quy định gồm 1.198/1.252 giáo viên, đạt tỉ lệ 96%.

Về công tác đào tạo nghề, trong năm 2022, từ nhiều nguồn ngân sách, toàn huyện đã mở trên 30 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với gần 1.000 học viên.

Huyện còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỉ lệ thanh toán trực tuyến bằng biên lai điện tử và số hóa hồ sơ trên môi trường mạng đạt trên 50%.

Năm 2023, Vĩnh Linh tập trung làm tốt một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Bên cạnh triển khai đúng thời gian, nội dung theo luật định thì các kỳ họp của HĐND huyện chú trọng xây dựng chương trình hợp lý, khoa học theo hướng rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, tăng cường thảo luận, chất vấn các vấn đề mà cử tri đóng góp nhiều ý kiến.

Quan tâm những phiên chất vấn của Thường trực HĐND nhằm đôn đốc UBND, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt hơn Nghị quyết của HĐND và các kết luận giám sát cũng như các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Gắn kết mật thiết mối quan hệ giữa HĐND với UBND và các cơ quan liên quan để hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cùng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với các giải pháp thiết thực và có tính định hướng về lâu dài, HĐND huyện Vĩnh Linh phấn đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan