Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phấn đấu giảm trên 20% số vụ vi phạm xâm hại rừng

Diện tích đất có rừng của huyện Vĩnh Linh là 33.368,61 ha, gồm 13.160,49 ha rừng tự nhiên; 20.208,12 ha rừng trồng. Xác định bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo tập trung công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, số vụ vi phạm xâm hại rừng ở huyện Vĩnh Linh cơ bản giảm theo từng năm, như: so với năm 2021, số vụ vi phạm xâm hại rừng năm 2022 giảm 8 vụ, tương đương 72,7 %; lâm sản tịch thu (gỗ) giảm 17,204 m3, tương đương 97,2%.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, chú trọng địa bàn có rừng tự nhiên, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định pháp luật về lâm nghiệp. Từ đó phấn đấu năm 2023 giảm trên 20% số vụ vi phạm xâm hại rừng so với năm 2022.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan