Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai mô hình Dân vận khéo “Dân chủ trong trường học gắn với xây dựng trường học hạnh phúc”

Thực hiện việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023- 2025 gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024), ngày 24/11/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh đã triển khai xây dựng mô hình Dân vận khéo “Dân chủ trong trường học gắn với xây dựng truờng học hạnh phúc” tại Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Linh.

Theo đó, mục tiêu mà mô hình hướng tới là xây dựng môi trường học tập, môi trường làm việc , môi trường tổ chức các hoạt động giáo dục thân thiện, đổi mới, sáng tạo và phát huy tính dân chủ; nâng cao ý thức, tinh thần học tập, xây dựng thái độ giao tiếp ứng xử văn minh cho học sinh; nâng cao trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện.

Triển khai thực hiện mô hình, nhà trường sẽ bám sát các chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đoàn kết trong nhà trường; tránh xa các loại hình bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; triển khai các phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với quyền dân chủ như: đối thoại giữa học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo; tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...

Ông Phan Ngọc Khoa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh cho biết: “Đây là mô hình điểm được triển khai thực hiện đầu tiên trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Ban Dân vận sẽ chỉ đạo sát việc thực mô hình tại Trường THPT Vĩnh Linh, tiến hành đánh giá chất lượng và hiệu quả mang lại; từ đó sẽ hướng đến việc nhân rộng mô hình ra toàn bộ các trường học trên địa bàn huyện”.

Phương Nga

Bài viết liên quan