Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, hướng tới mục tiêu vì sức khỏe của toàn dân và đã đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định pháp luật về ATTP với nhiều nội dung, đa dạng về hình thức; mở rộng tuyên truyền tới đối tượng vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, huyện đều duy trì tổ chức Lễ phát động và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” theo chủ đề từng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của người dân trong việc sản xuất, sử dụng và kinh doanh thực phẩm.

Mặt khác thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh ATTP của huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác ATTP các tuyến đều được tập huấn nâng cao năng lực. Nhờ vậy năng lực quản lý, triển khai hoạt động, xây dựng kế hoạch cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan của các tuyến từng bước được đổi mới, phù hợp.

Công tác thanh kiểm tra được huyện chú trọng. Hàng năm huyện Vĩnh Linh đều ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm các đơn vị: như Y tế, công thương, nông nghiệp, công an, quản lý thị trường, mặt trận, tài nguyên môi trường; Phòng Y tế huyện là cơ quan thường trực BCĐLN ATVSTP huyện là đầu mối tham mưu xây dựng KH, tổng hợp, báo cáo nên hoạt động phối hợp được thực hiện tốt, không có sự chồng chéo.

Việc thanh kiểm tra được huyện Vĩnh Linh chỉ đạo thực hiện thường xuyên trong năm và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc tăng cường trong thời gian cao điểm như vào các dịp lễ, tết. Thông qua công tác kiểm tra, tuyên truyền các ngành liên quan đã yêu cầu các tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm việc bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về ATVSTP.

Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện nhờ vậy cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra; Đã phân cấp quản lý được các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 03 lĩnh vực quản lý (Y tế, công thương, nông nghiệp); Điều đáng mừng là đạo đức kinh doanh và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân đã thay đổi tích cực, thể hiện rõ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, từng bước nâng cao tính an toàn, đảm bảo hợp vệ sinh. Nhận thức của người dân trong sử dụng thực phẩm cũng được nâng lên rõ nét, ưu tiên sử dụng những thực phẩm rõ xuất xứ, có xu hướng lựa chọn sử dụng những loại thực phẩm đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Để tăng cường công tác đảm bảo VSATTP trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh đã có nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, sẽ tiếp tục đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo ATVSTP vào nhiệm vụ chung trong KH phát triển KT&XH hàng năm của huyện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Vĩnh Linh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện về đảm bảo an ninh, ATTP. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP. UBND huyện Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn, BCĐLNATVSTP huyện, các tổ chức hội, đoàn thể, các xã, thị trấn chủ động xây dựng KH thực hiện và phối hợp thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trong hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và duy trì thành công huyện nông thôn mới. 

Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, để đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm rất cần sự chung tay của chính người dân. Trong đó, đối với người kinh doanh cần nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Chấp hành nghiêm việc ký và thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đối với tiêu dùng cần cân nhắc, lựa chọn, ưu tiên sử dụng những thực phẩm rõ xuất xứ, có xu hướng lựa chọn sử dụng những loại thực phẩm đạt các tiêu chuẩn.... Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung: “Vì sức khỏe toàn dân”.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan