Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục triển khai dự án khai thác khoáng sản tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với Tổ theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái và Công ty Cổ phần khoáng sản Thanh Tâm.

Bờ biển xã Vĩnh Thái.

Tại cuộc họp, Công ty Cổ phần khoáng sản Thanh Tâm báo cáo kết quả họp dân của 4 đường tại thôn Đông Luật. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận với kết quả gần 95% hộ dân tham dự họp của thôn Đông Luật đồng thuận việc triển khai dự án và phương án hỗ trợ an sinh xã hội của Công ty Cổ phần khoáng sản Thanh Tâm. Nên dự án đã đủ điều kiện để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổ theo dõi, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Vĩnh Thái, thôn Đông Luật; sự quan tâm chia sẻ hài hoà lợi ích của Công ty và sự đồng thuận của người dân thôn Đông Luật.

Để dự án sớm được triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu UBND xã Vĩnh Thái chỉ đạo họp thôn Đông Luật công khai kết quả họp dân tại 4 đường, mức hỗ trợ an sinh xã hội của Công ty và kế hoạch triển khai thực hiện dự án để người dân được biết; có giải pháp phù hợp tổ chức lấy ý kiến đối với 20 hộ dân chưa có điều kiện dự họp, nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia của người dân.

Về phương án chi trả tiền hỗ trợ, chỉ đạo thôn Đông Luật xây dựng phương án chi trả công khai, dân chủ, minh bạch và có sự bàn bạc, nhất trí của người dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Về phương thức nhận, quản lý, phân phối tiền hỗ trợ đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần khoáng sản Thanh Tâm khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo Tổ theo dõi, UBND huyện, UBND xã và công khai cho người dân được biết; phối hợp UBND xã Vĩnh Thái và thôn Đông Luật chi tiền hỗ trợ cho người dân...

BBT

Bài viết liên quan