Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Chấp hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn NTM, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã bắt tay vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn NTM, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã bắt tay vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu theo đúng kế hoạch, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung kiện toàn các ban chỉ đạo xây dựng NTM; ban hành chương trình, kế hoạch, tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ từng tiêu chí và đưa ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Lộ trình và giải pháp thực hiện NTM nâng cao của xã Vĩnh Chấp được xây dựng cụ thể và được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó tập trung vào 7 nội dung trọng tâm gồm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và liên vùng, xã tập trung ưu tiên xây dựng mới các công trình thiết yếu như hệ thống giao thông, thiết chế văn hóa, hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư mới ở nông thôn, phân loại rác thải, bảo vệ nguồn nước...

Đến nay, xã Vĩnh Chấp đã xây dựng được hệ thống giao thông thuận lợi với trên 80% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, 100% đường ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống thiết chế văn hóa được hoàn thiện đầy đủ sau khi hoàn thành công trình xây mới sân chơi thể thao 10.000 m2 ; cả 2 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; y tế xã duy trì đạt chuẩn quốc gia liên tục từ năm 2014 đến nay.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung quan trọng, tạo tính bền vững cho xây dựng NTM nâng cao, thời gian tới xã Vĩnh Chấp sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thực hiện các chính sách thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, phát triển vào nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

Tăng cường hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trọng điểm và hướng đến nhân rộng như cao su tiểu điền, rừng sản xuất, sắn nguyên liệu, chăn nuôi lợn và nuôi cá tập trung, phát triển cây ăn quả, trang trại tổng hợp…

Mặt khác, mở mang nhóm ngành nghề thương mại dịch vụ, TTCN- XD, kinh doanh vận tảiVLXD và các loại hình dịch vụ khác. Tăng cường mở lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất giúp các hộ nghèo có thêm việc làm, cải thiện thu nhập.

Cùng với đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã được triển khai theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp; kết hợp giữa chăn nuôi gia súc và gia cầm, kinh tế vườn và kinh tế trang trại tổng hợp. Với những giải pháp trên, phấn đấu đến năm 2025 đưa mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng lên 74,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 1%.

Hiện nay xã Vĩnh Chấp đã cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu về xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Toàn xã đã có 25,6 km đường điện thắp sáng đường quê, trên 200 pa nô, áp phích cổ động trực quan, tỉ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 98%, xây dựng được 36 bể thu gom rác thải, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và hệ thống vệ sinh đảm bảo nguyên tắc 3 sạch.

Tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào chỉnh trang nông thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp. Huy động ngày công, thực hiện các ngày “chủ nhật xanh” theo định kỳ để tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn xã. Tổ chức các đợt tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan cả môi trường nơi sinh sống lẫn môi trường sản xuất.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đảng ủy, UBND xã đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng nhà văn hóa ở các thôn, xóm nhằm đảm bảo nhu cầu hội họp, sinh hoạt, vui chơi của người dân. Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị trạm y tế xã, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Xã cũng đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện như nâng tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; tỉ lệ gia đình văn hóa trên 98%; tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỉ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt trên 95%...

Xây dựng NTM nâng cao sẽ là một chặng đường mới nhiều thử thách đối với chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Chấp. Cùng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp và truyền thống đoàn kết, đồng lòng của Nhân nhân, xã Vĩnh Chấp nêu cao quyết tâm và tin tưởng rằng sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo lộ trình đặt ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Võ Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp

Bài viết liên quan