Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Nông dân xã Vĩnh Giang đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 28/12/2022, Hội Nông dân xã Vĩnh Giang đã tiến hành Đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Đến dự có đồng chí Trần Văn Bến- TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.

Hội Nông dân xã Vĩnh Giang có 7 chi hội với 639 hội viên, đạt 80% số hộ nông nghiệp trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, đây là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của Hội Nông dân các cấp phát động.

Nổi bật là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với các ban ngành tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn cho trên 1.000 lượt hội viên. Đến nay, Hội có 378 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 238 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Qua phong trào, Hội đã giúp đỡ 20 nông dân thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2022 còn 3,78%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân xã Vĩnh Giang tự nguyện đóng góp trên 8 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hiến trên 50 nghìn mét vuông đất, cùng nhiều tài sản, công trình, cây cối trị giá hàng tỷ đồng để làm hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn xã đã có 3/7 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, xã phấn đấu được công nhận đạt NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân xã Vĩnh Giang tiếp tục đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm, nòng cốt trong công cuộc xây dựng NTM; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Hội nâng cao hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần quan trong trong đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

PV

Bài viết liên quan