Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Hòa ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Linh về tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, ốc bươu vàng, cây mai dương và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phục vụ sản xuất năm 2023, UBND xã Vĩnh Hòa đã ban hành văn bản tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động có ý nghĩa quyết định cho sản xuất nông nghiệp năm 2023.

Xã viên HTX Hiền Dũng, xã Vĩnh Hòa ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng.

Cho đến nay, xã Vĩnh Hòa có 4/4 HTX đã phát động ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng; huy động hàng trăm công lao động tiến hành nạo vét kênh mương, đắp bờ trên vùng ruộng sản xuất của xã.

Người dân trong xã tích cực tham gia đào bắt chuột, bắt ốc bươu vàng, chặt diệt cây mai dương góp phần giảm thiểu tác hại của các đối tượng này cho đầu vụ sản xuất. Đặc biệt tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tác hại của cây mai dương để bà con nông dân chủ động diệt trừ vì đây là đối tượng gây hại nguy hiểm với sức tàn phá nghiêm trọng.

Tính đến ngày 23/12/2022, toàn xã Vĩnh Hòa đã đào bắt được gần 800 con chuột, chặt bỏ được hơn 1 ha cây mai dương, thu gom được hơn 50 kg ốc bươu vàng, vệ sinh được gần 4km hệ thống mương nước thủy lợi. Trong thời gian tới, vệ sinh đồng ruộng vẫn được địa phương quan tâm, triển khai thường xuyên để góp phần cho những vụ mùa thắng lợi.

Lê Thị Hiền Lương

Bài viết liên quan