Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xóa thêm 65 nhà ở tạm bợ khu vực miền núi

Từ đầu năm 2022 đến nay, từ các nguồn huy động, huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, xóa được 65 nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà với tổng kinh phí 4,55 tỷ đồng.

Quan tâm đến đời sống, nhất là ổn định nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều khu vực miền núi luôn được huyện Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm. Tháng 11/2021, tại 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà vẫn còn 168 hộ dân ở nhà tạm thì đến tháng 12/2022, 65 hộ trong số đó đã có nhà mới kiên cố, đảm bảo an toàn.

Vĩnh Linh phấn đấu năm 2023 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn trợ giúp, xóa thêm 30% số lượng nhà ở tạm bợ còn lại. Từ đó, góp phần cải thiện điều kiện sinh sống cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa thu nhập thấp không có khả năng xây mới, sửa chữa nhà ở.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan