Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Ô: Ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy”

Ngày 23/12/2022, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phối hợp với UBND xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ ra mắt 3 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và 2 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại các thôn Thúc, thôn Mới và thôn Lền. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy” tại xã Vĩnh Ô có nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên địa bàn để góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu về giới, phòng chống bạo lực trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Tại lễ ra mắt, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Linh đề nghị chính quyền xã Vĩnh Ô quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động của các mô hình với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhằm từng bước thay đổi nhận thức, nếp nghĩ của người dân. Từ đó thúc đẩy phòng chống bạo lực gia đình và lồng ghép giới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở một xã miền núi đang còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Linh tiếp tục tổ chức ra mắt 2 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại xã Vĩnh Hà.

PV- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan