Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xây dựng mới 109 mô hình “Dân vận khéo”

Giai đoạn 2016- 2021, huyện Vĩnh Linh duy trì hiệu quả 151 mô hình “Dân vận khéo” và từ đó đến nay tiếp tục xây dựng mới thêm 109 mô hình. Qua đó góp phần quan trọng giúp cho Ban Dân vận Huyện uỷ thực hiện tốt công tác nắm tình hình và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải sát thực, có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận cũng như tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó tiêu biểu: mô hình “Phân loại xử lý rác thải” ở xã Vĩnh Giang, mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” ở xã Vĩnh Hoà, mô hình “Xây dựng tuyến phố văn minh Trần Hưng Đạo” tại thị trấn Hồ Xá, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở xã Vĩnh Khê.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, công tác dân vận chính quyền, dân vận lực lượng vũ trang, công tác tôn giáo, dân tộc. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân với phương châm hướng về cơ sở, trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân. Từ đó giải quyết kịp thời, hiệu quả những yêu cầu chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan