Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ở khu vực miền núi đạt trên 42%

3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà hiện có trên 1.200 hộ dân. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, trong năm 2022, từ các nguồn vốn khác nhau, huyện Vĩnh Linh đã tiến hành xây dựng 26 hệ thống cấp nước tập trung, bể chứa nước cho các hộ gia đình; đưa tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở các xã miền núi lên 84,5%.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ở những địa phương này chỉ đạt trung bình 42,3%. Trong năm, từ tháng 3 đến tháng 8, người dân vẫn gặp phải tình trạng thiếu nước sạch và nước ngọt.

Giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh đã kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan bổ sung thêm nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đặc thù cho các vùng khó khăn, khan hiếm về nguồn nước, vùng có địa hình, địa chất phức tạp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với hộ gia đình sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình thu, xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình, cung cấp các thiết bị xử lý nước hộ gia đình đảm bảo chất lượng tại các khu vực chưa thể đầu tư cấp nước tập trung. Tiếp tục thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn của các tổ chức tín dụng; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư mô hình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân vùng miền núi được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%; tỷ lệ được sử dụng nước sạch đạt khoảng 60%.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan