Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội ở Vĩnh Linh

Xác định tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội là phương thức thể hiện tính ưu việt riêng có của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh đã nâng cao công tác phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Từ đó, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ủy thác, góp phần hỗ trợ hàng chục ngàn đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp nhiều thanh niên huyện Vĩnh Linh vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi.

Để tạo điều kiện giúp lực lượng thanh niên được vay vốn ưu đãi đầu tư vào học tập, tìm hướng tạo việc làm, phát triển kinh tế, đến nay Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Linh đang quản lý hơn 1.800 hộ vay, thông qua 51 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh trên 129,5 tỉ đồng.

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Lê Minh Thái chia sẻ: “Với nguồn vốn vay ưu đãi qua kênh ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh, thanh niên các xã, thị trấn đã sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Đặc biệt, nhiều thanh niên mạnh dạn đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành nhiều mô hình kinh tế mang lại lợi nhuận trên các lĩnh vực: trang trại tổng hợp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ...

Nhờ đó, hiện toàn huyện có hơn 150 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm/mô hình. Trung bình hằng năm có từ 350 - 400 thanh niên được trợ giúp giải quyết việc làm tại địa phương”.

Cùng với Đoàn Thanh niên, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh còn phối hợp 3 tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm triển khai chương trình tín dụng chính sách ủy thác gồm: Hội LHPN, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh. Đến cuối tháng 10/2023, toàn huyện có tổng số 264 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong đó, Hội Nông dân 76 tổ, Hội LHPN 78 tổ, Hội Cựu chiến binh 59 tổ và Đoàn Thanh niên 51 tổ. Theo kết quả đánh giá, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn này hoạt động hiệu quả, xếp loại tốt. Quá trình triển khai chương trình tín dụng chính sách ủy thác, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh và 4 tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ giải pháp theo nội dung ủy thác.

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi; chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động từ tổ tiết kiệm và vay vốn đến tín dụng chính sách cấp xã, huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động nắm bắt tình hình ủy thác tại cơ sở. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra phương hướng cụ thể, kế hoạch phù hợp đối với từng nội dung ủy thác.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh Thiều Quang An cho biết: “4 tổ chức chính trị - xã hội đều có dư nợ ủy thác tại 18/18 xã, thị trấn. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp hội trong việc thông tin, vận động người nghèo và những đối tượng chính sách khác mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng, chuyển đổi sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập; xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với phương thức uỷ thác qua tổ chức chính trị - xã hội còn phải kể đến vai trò của đội ngũ trưởng thôn trong việc tham gia chứng kiến khâu bình xét đối tượng cho vay từ cơ sở, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay, phối hợp cùng với hội, đoàn thể và ban quản lý tiết kiệm và vay vốn xử lý dứt điểm một số tồn tại, hạn chế khi vừa phát sinh...

Tính đến tháng 10/2023, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Vĩnh Linh đạt 668,482 tỉ đồng/9.518 khách hàng, chiếm 99,92%/tổng dư nợ, cụ thể: Hội Nông dân 188,352 tỉ đồng; Hội LHPN 195,288 tỉ đồng; Hội Cựu chiến binh 154,752 tỉ đồng và Đoàn Thanh niên 129,552 tỉ đồng”.

Tại huyện Vĩnh Linh, cũng thông qua hoạt động nhận ủy thác đã tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thu hút, tập hợp lực lượng, tăng số lượng hội viên, nâng cao chất lượng những phong trào hoạt động, cuộc vận động, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Các chương trình ủy thác nhận được sự đồng thuận của cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ về công cuộc đổi mới, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo.

Ông Thiều Quang An cho biết thêm, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao công tác phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội, tập trung kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho đội ngũ ban quản lý tiết kiệm và vay vốn cũng như cán bộ làm công tác uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã thực hiện tốt công tác truyền thông chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đến đối tượng thụ hưởng, nhất là việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Đẩy nhanh việc rà soát mô hình, dự án gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm để xem xét, thẩm định cho vay đối với những mô hình, dự án phù hợp, khả thi theo quy định... Từ đó kịp thời giải ngân, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với nhiều đối tượng thụ hưởng hơn, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội tại huyện Vĩnh Linh.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan