Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tặng thưởng công trình cho các địa phương đạt chuẩn NTM trị giá trên 2,4 tỷ đồng

Nhằm động viên các địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Vĩnh Linh quyết định tặng thưởng công trình cho các thôn, bản đạt chuẩn NTM thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng.

Trong đó có 15 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thuộc các xã: Vĩnh Hoà, Kim Thạch, Vĩnh Giang, Hiền Thành, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thuỷ, Trung Nam, Vĩnh Sơn, Vĩnh Long. Mỗi đơn vị được tặng thưởng 1 công trình trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài ra tặng thưởng công trình trị giá 100 triệu đồng/ bản cho 2 bản đạt chuẩn NTM của xã Vĩnh Ô, gồm: bản Lền và Xà Lời. Đây là 2 đơn vị thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở huyện Vĩnh Linh.

Như vậy cùng với các thôn đạt chuẩn NTM, hiện nay huyện Vĩnh Linh có 59 thôn đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Việc tặng thưởng công trình góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM. Từ đó hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng thúc đẩy đời sống vật chất cũng như tinh thần cho Nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, phát triển.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan