Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hướng dẫn khởi tạo văn bản đi trên Hệ thống QLVB và HSCV tỉnh Quảng Trị

Trong thời gian qua việc thực hiện ký số và luân chuyển văn bản trên môi trường điện tử được các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương tại huyện Vĩnh Linh nghiêm túc thực hiện góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình khởi tạo văn bản đi trên Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tỉnh Quảng Trị có một số đơn vị thực hiện chưa đúng như: Văn bản gửi kèm theo (dự thảo, phụ lục ...) đơn vị nhận trên trục liên thông không nhận được.

Vì vậy, Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn thêm việc thực hiện khởi tạo văn bản đi có đính kèm tài liệu và khởi tạo văn bản đi từ một văn bản gốc (phúc đáp văn bản) theo Phụ lục đính kèm nhằm đảm bảo quá trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản đúng quy trình.

 

BBT

Bài viết liên quan