Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 775 triệu đồng hỗ trợ khuyến công năm 2022

Thời gian qua, hoạt động khuyến công được huyện Vĩnh Linh triển khai thực hiện có hiệu quả. Điều này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn về tài chính, nâng cao năng lực sản xuất. Mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Khuyến công và Dịch vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Hiến cho biết, năm 2022, có 6 dự án  phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được nhận hỗ trợ khuyến công cấp tỉnh. Trong đó, đợt 1 có 5 dự án với tổng kinh phí 430 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn khuyến công cấp huyện sẽ hỗ trợ cho 13 đề án với tổng kinh phí 345 triệu đồng. Trong đó 11 đề án ứng dụng máy móc thiết bị, 1 đề án thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác, 01 đề án sản xuất sạch hơn. Các nguồn vốn này được xem như là giá đỡ để các cơ sở mạnh dạn bỏ vốn thêm trong đầu tư trang thiết bị, đào tạo nghề nhằm mở rộng sản xuất cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, nguồn vốn khuyến công các cấp được tập trung vào các nội dung như: khởi sự doanh nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất; đào tạo lao động; xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; phát triển cụm công nghiệp và thị trường tiêu thụ.

Mỹ Hằng

                                                                                   

Bài viết liên quan