Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân viên thú y phối hợp với khuyến nông viên, các ban ngành đoàn thể từ xã, thị trấn đến khu phố, thôn, bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên động vật và các trường hợp động vật nhập vào địa bàn.

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh Đậu mùa khỉ, chủ động phối hợp với trạm Y tế, trạm Chăn nuôi và Thú y để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuyên truyền cho người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, chủ động thông báo với thú y khi phát hiện động vật có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh; hướng dẫn người bị Đậu mùa khỉ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân, người chăn nuôi chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

BBT

Bài viết liên quan