Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh được UBND tỉnh phân bổ 1,065 tỷ đồng để thực hiện trồng 8 ha cây dược liệu; 60 ha lúa theo hướng hữu cơ; 1 mô hình chăn nuôi bò thịt thâm canh; 1 dự án nuôi tôm công nghệ cao.

Dự án “Xây dựng vùng nguyên liệu tràm gió và tràm năm gân lấy tinh dầu tại xã Vĩnh Thủy".

Đây là chính sách nhằm thực hiện Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh năm 2022.

Để thực hiện các dự án, huyện Vĩnh Linh đã bố trí kinh phí đối ứng trên 627 triệu đồng. Hiện nay, mô hình lúa theo hướng hữu cơ đã hoàn thành triển khai thực hiện. Các mô hình: dược liệu, nuôi bò, tôm đã được UBND huyện phê duyệt dự án, phê duyệt kinh phí hỗ trợ, đã và đang triển khai thực hiện.

Đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình mới, có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả các mô hình để từ đó nhân rộng ra toàn huyện.

BBT

Bài viết liên quan