Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển công nghiệp may mặc ở Vĩnh Linh

Thời gian gần đây, ngành công nghiệp may ở huyện Vĩnh Linh có những bước chuyển động mạnh mẽ. Từ sự hỗ trợ về pháp lý của chính quyền địa phương, nhiều nhà đầu tư đã đến mở các cơ sở may mặc. Qua đó vừa tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động, vừa góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Đến quý I năm 2023, trên địa bàn huyện có 4 nhà máy may công nghiệp lớn là Công ty Cổ phần may Miền Trung; Công ty TNHH MTV đầu tư Quang Minh Vĩnh Linh; Công ty may Trường Thọ; Công ty may Scavi Quảng Trị và 10 cơ sở may gia công ở các hộ gia đình. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, các công ty và cơ sở may mặc trên địa bàn huyện sản xuất được 600.000 sản phẩm, giá trị tạo ra trên 25 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động địa phương.

Theo ông lê Anh Minh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Linh,  lực lượng lao động trong huyện khá đông, nếu như ngành công nghiệp may mặc phát triển thì nguồn lao động tại chỗ đáp ứng nhu cầu, công nhân lao động không phải đi làm việc ngoài huyện, tỉnh. Hiện, huyện đã ban hành “Đề án phát triển ngành công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”, huyện sẽ tiếp tục khai thác các tiềm năng sẵn có để ổn định và phát triển các ngành Công nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn với phát triển KT-XH của địa phương, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn.

Trong đó, đối với ngành may mặc, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển thêm các cơ sở để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2025 có gần 20 công ty, cơ sở; tạo việc làm cho trên 2.000 công nhân với mức lương 7- 8 triệu đồng/ người/tháng. Tổng giá trị của ngành đạt trên 120 tỉ đồng, tăng bình quân 18%/năm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan