Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của người nộp thuế theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế.

Chi cục Thuế tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử có mã  của cơ quan thuế khởi tạo từ máy  tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Công an huyện, Đội Quản lý Thị trường số 3 phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán lẻ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật thuế, tập trung vào các cơ sơ kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ...

Chi Cục Thuế Vĩnh Linh- Gio Linh phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tuyên truyền nội dung quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần; khuyến khích người nộp thuế thực hiện văn minh thương mại; vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất và lấy hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

BBT

Bài viết liên quan