Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Giá trị sản xuất CN-TTCN quý III/2023 đạt 380 tỷ đồng

Trong quý III năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh ước thực hiện đạt 380 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 13,6%. Trong đó khu vực nhà nước đạt 85 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt gần 295 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, các nhóm ngành công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng ổn định là: công nghiệp khai thác mỏ, tăng 14,58%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trên 14%; khai thác cát sạn tăng 13,9%; công nghiệp sản xuất, phân phối gạch xây các loại tăng trên 14%.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 1.000 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN; giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục khai thác các tiềm năng sẵn có nhằm ổn định và phát triển các nghành CN-TTCN theo cơ chế thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ sản xuất truyền thống và tiên tiến, gắn hoạt động sản xuất của nghành CN-TTCN và các làng nghề với hoạt động xúc tiến thương mại, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Đào tạo nguồn lao động đảm bảo chất lượng, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp... Qua đó, góp phần chuyển đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan