Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh nhân rộng HTX sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Trong quá trình đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các địa phương ở huyện Vĩnh Linh ngày càng chú trọng phát triển những mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao. Từ đó hình thành nhiều mô hình, HTX nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Phát huy tiềm năng vùng gò đồi, tháng 5/2023, HTX Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp ra đời trên cơ sở liên kết các hộ nông dân, ứng dụng công nghệ cao vào trồng rừng, sản xuất sản phẩm từ cây lâm nghiệp, nông nghiệp. Tuy mới thành lập, đi vào hoạt động nhưng đây được xem là đơn vị có bước đột phá trong quy hoạch vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đảm bảo theo các tiêu chuẩn khắt khe đối với sản phẩm tinh dầu thiên nhiên. Anh Nguyễn Thái Duyện - Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp chia sẻ: “HTX Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, là HTX đầu tiên trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đạt tiêu chuẩn này. Với lợi thế đó, hiện riêng sản phẩm Tinh dầu tràm Mộc Sương của HTX được phân phối rộng rãi tại các siêu thị, cơ sở, cửa hàng trên địa bàn toàn tỉnh”.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Vĩnh Linh có 11 HTX thành lập mới. Trong đó nhiều HTX sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, như: HTX Nông sản sạch Vĩnh Tú, HTX Nông nghiệp sạch Tây Sơn, HTX Nông sản xanh Vĩnh Hòa… Để hỗ trợ HTX phát triển bền vững, huyện Vĩnh Linh lồng ghép những nguồn lực, triển khai nhiều chính sách, chương trình ưu tiên, nhất là tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Các HTX tích cực khai thác thế mạnh vùng nguyên liệu, lao động tại địa phương, trợ giúp thành viên sản xuất. Đồng thời tăng cường liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đặc biệt quan tâm xây dựng nên những sản phẩm chủ lực, đặc trưng, hưởng ứng hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm- OCOP.

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh Lê Thị Thúy Kiều thông tin: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có tổng số 10 sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Riêng tỉ lệ số HTX tham gia đánh giá, có sản phẩm được xếp hạng OCOP chiếm 30%. Năm 2023 này, huyện Vĩnh Linh có thêm 5 sản phẩm mới của 5 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó 3 sản phẩm của các HTX mới thành lập. Cụ thể gồm sản phẩm: Hương thảo mộc VT của HTX Hương thảo mộc VT; Tinh dầu tràm Mộc Sương của HTX Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp và Mật ong nguyên chất Rú Lịnh của HTX Nông sản xanh Vĩnh Hòa. Các sản phẩm cơ bản đạt trên 3 sao, dự kiến 1 sản phẩm đạt 4 sao và sẽ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh trong thời gian tới”.

Từ việc nhân rộng HTX sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đã từng bước thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở huyện Vĩnh Linh theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó góp phần đa đạng sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Mặt khác gắn sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường.

Nguyễn Trang       

Bài viết liên quan