Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và ứng phó với thiên tai vụ Đông Xuân 2023- 2024

Vụ Đông Xuân 2023- 2024, toàn huyện Vĩnh Linh gieo cấy được 4.030 ha lúa. Nhìn chung các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt; đang ở giai đoạn ôm đòng - trổ bông. Tuy nhiên, thời gian qua thời tiết tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh đã phát sinh gây hại như: chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn và bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại cục bộ ở một số vùng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, thời gian tới là thời điểm giao mùa, nguy cơ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa giông, lốc tố,... nguy cơ làm đổ ngã lúa đang ở giai đoạn trổ bông đến chín, nhất là trên các chân ruộng mật độ gieo dày, bón thừa đạm, thường xuyên giữ nước trong ruộng.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, thực trạng sinh trưởng cây lúa và nguồn sâu bệnh hại trên đồng ruộng,... dự báo thời gian tới nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại trên diện rộng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt và nguy cơ lúa đổ ngã khi có mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh,... làm ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ nếu không chủ động sớm các giải pháp ứng phó, chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2023- 2024 thắng lợi, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nói chung, đặc biệt là sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo về tình hình thời tiết cực đoan và các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa từ nay đến cuối vụ để người dân biết, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, phòng trừ.

Các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, ứng phó với thiên tai và phòng sâu bệnh gây hại.

BBT

Bài viết liên quan