Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng quy mô, đồng bộ

Xác định cơ sở hạ tầng thiết yếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2011- 2024, từ nhiều nguồn vốn huy động trên 2.110 tỷ đồng xây dựng NTM, huyện Vĩnh Linh đã lồng ghép, ưu tiên nguồn lực tăng cường đầu tư hệ thống công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, thương mại nông thôn, thiết chế văn hóa... ngày càng đồng bộ, khang trang. Từ đó phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Vĩnh Linh ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.

Cuối năm 2011, mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh phần lớn chưa hoàn chỉnh về tải trọng, quy mô, kết cấu, cấp hạng kỹ thuật. Các tuyến đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt khoảng 36,74%. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn của huyện đã cơ bản hoàn thiện với 246,7 km/246,7 km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% đường thôn và đường liên thôn đã cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. 91,21% đường trục chính nội đồng cứng hóa, đạt quy mô nền đường rộng tối thiểu 3 m, mặt đường rộng tối thiểu 2 m nên vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Vĩnh Linh cũng quan tâm quy hoạch hệ thống thủy lợi liên xã. Tổng chiều dài kênh mương thủy lợi liên xã dài 33,533 km, trong đó đã kiên cố hoá 25,263 km, đạt tỷ lệ hơn 75%. Toàn huyện có 7 trạm bơm, với tổng lưu lượng thiết kế là 14.652 m3/h. Nhờ đó tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 10.498,17 ha, đạt tỷ lệ 89,06%; tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp tiêu chủ động 18.150,17 ha, đạt tỷ lệ 100%. 15/15 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có hệ thống điện đầu tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.

Riêng số lượng trường học tiếp tục nhận đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định giai đoạn 2021- 2025, với tổng kinh phí 140,181 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 46/55 trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,6%. Đối với hệ thống thiết chế văn hóa, huyện đã đầu tư Nhà thi đấu và luyện tập thể dục, thể thao; 15 sân bóng đá 7 người và 11 người ở cơ sở; 4 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo; 3 sân tennis. 15/15 xã có trung tâm học tập cộng đồngsân thể thao đạt chuẩn. 114/114 thôn xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, điểm vui chơi, giải trí theo quy định. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, tập luyện thể dục, thể thao trong mọi tầng lớp Nhân dân cũng như phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Vĩnh Linh chú trọng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 20 chợ quy hoạch ở các xã, trong đó đã đầu tư 14 chợ thuộc hạng III. Hoạt động kinh doanh, hình thức tổ chức quản lý chợ đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hoá của người dân trong và ngoài huyện, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh tế nông thôn phát triển. Về thông tin, truyền thông, 100% xã có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông hoạt động đầy đủ dịch vụ theo quy định của ngành, đảm bảo quá trình sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Cơ sở hạ tầng viễn thông, internet, công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đầu tư phù hợp. Tổng số trạm BTS toàn huyện hiện có 211 trạm, các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên tiến hành duy tu, bảo dưỡng. Việc phổ cập dịch vụ mạng 4G, 5G đến 100% hộ gia đình; phổ cập điện thoại thông minh đến trên 80% hộ gia đình.

Hệ thống đài truyền thanh nâng cấp từ huyện đến cơ sở. 15/15 xã lắp đặt hệ thống đài truyền thanh không dây và đài truyền thanh công nghệ IP. Các cụm loa phát thanh kết nối đến từng thôn, khu dân cư, đáp ứng yêu cầu thông tin, truyền thông những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó huyện Vĩnh Linh triển khai thực hiện tốt nhiều chương trình, dự án hỗ trợ về nhà ở cho gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, nhất là thuộc 3 xã vùng miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Huyện Vĩnh Linh hiện không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố thuộc 15 xã là 18.071/18.671 nhà, đạt tỷ lệ 96,78%...

Từ việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống công trình cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Linh ngày thêm hoàn thiện. Quan trọng phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặt khác tác động tích cực đến đời sống văn hóa, xã hội, làm diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Huyện Vĩnh Linh có tỷ lệ đạt chuẩn NTM cao đứng tốp đầu toàn tỉnh Quảng Trị với 15/15 xã đạt NTM, 4/15 xã đạt NTM nâng cao và 3 thị trấn đạt đô thị văn minh.

                                                                                                Nguyễn Trang

Bài viết liên quan