Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Tổ chức hội nghị đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành đã đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn còn tồn động đối với công tác CCHC, cũng như việc chấm điểm chỉ số CCHC. Đến nay, toàn huyện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt tỷ lệ theo quy định như: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, hồ sơ thanh toán trực tuyến, một số nhiệm vụ năm chưa hoàn thành...

Còn đối với cấp xã, một số đơn vị tiến độ thực hiện chấm điểm còn chậm; chất lượng các tài liệu kiểm chứng chưa cao; nhiều đơn vị còn sử dụng văn bản quy phạm pháp luật cũ, hết hiệu lực áp dụng. Một số xã có báo cáo khắc phục các tồn tại, hạn chế, tuy nhiên trên thực tế các kết quả đó vẫn lặp lại, không có cải thiện, chất lượng hiệu quả không cao, đặc biệt là các hạn chế trong lĩnh vực cải cách TTHC…

Trong chương trình hội nghị, các phòng ban cấp huyện và các địa phương đã báo cáo tiến độ tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2023; đề xuất các biện pháp khắc phục các tỷ lệ chưa đạt, đảm bảo nâng tỉ lệ các chỉ số.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc việc chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời yêu cầu sự nỗ lực chung của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC năm 2023; trong đó chú trọng đến các biện pháp tăng điểm số CCHC, nâng cao Chỉ số CCHC, phấn đấu đạt top 3 của tỉnh về CCHC. Từ đó góp phần quan trọng vào phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh.

BBT

Bài viết liên quan