Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

84 bài tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Sau gần 2 tháng phát động Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 84 bài dự thi của 44 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong đó có 26 phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và 18 UBND các xã, thị trấn. Một số đơn vị có số lượng bài tham gia dự thi nhiều như UBND các xã: Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Ô; Trường THCS Vĩnh Thái, Trường Mầm non Vĩnh Ô.

Nội dung các bài thi đề cập khá phong phú, đa dạng đến nhiều lĩnh vực cải cách hành chính. Có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác chuyên môn, cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhằm giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi, đi lại cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch các dịch vụ hành chính công.

Theo kế hoạch, Ban Giám khảo Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” sẽ hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2023 và tổ chức công bố kết quả vào cuối năm 2023.

BBT

Bài viết liên quan