Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Mẫu bài thi: “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Trong thời gian này, huyện Vĩnh Linh đang tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC” năm 2023, thời gian tiếp nhận bài dự thi bắt đầu từ 7h ngày 11/9/2023 đến 17h ngày 13/10/2023.

Hiện nay, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được một số bài dự thi của các tác giả đến từ cơ sở trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số bài dự thi gửi đến sai với mẫu theo thể lệ cuộc thi.

Vậy, Ban Tổ chức đăng lại mẫu để các cá nhân tham gia được rõ.

* Link mẫu bài thi tại đây!

* Link Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tại đây!

 

Bài viết liên quan